collage_object

Batteriskåpet för säker laddning!

RedBlack.se är ett batteriladdningsskåp konstruerat för att uppfylla högt ställda krav på säker laddning av batterier.

Svenska   English   Deutsch  

 Ett batteriskåp 
 mängder av smarta funktioner 


Gott om plats
Laddningsskåpet har plats för en eller flera batteriladdare vilket möjliggör att du kan ladda flera batterier samtidigt. Laddningsutrymmet är 108x55x45cm vilket gör att sex normalstora bilbatterier lätt får plats. Den transparenta luckan hindrar eventuella gaser från att läcka ut och inne i laddningsutrymmet står batterierna på rillor som gör att de är lätta att greppa vid hantering. Här inne finns även praktiska plastvinklar där man kan sätta de laddningsklämmor som inte används. Säkert och smart
Skåpet är CE-märkt och har en komplett elcentral med kontrollampor, jordfelsbrytare och automatsäkring för säker och enkel hantering. Laddningsskåpet levereras med slangklämmor och mjukstos av PVC för att anslutas till ett ventilationssystem, skåpet har inbyggd fläkt. Stosen är 110 mm i diameter för anslutning till korrosionssäkert ventilationsrör. Skåpet är även försett med ställbara fötter för att underlätta vid installation.

 Bilder 

Rymligt batteriskåp med transparent lucka som förhindrar laddningsgaser i lokalen.
Placering av klämmor som inte används. Laddningen avbryts om luckan öppnas.
Hyllorna samlar upp eventuell batterisyra och rillor gör batterierna lätta att greppa.
Även nedre förvaringsutrymme är ventilerat. Ställbara fötter. Stabilit och säkert.
Batteriskåpet har en elcentral med 3-kanaler, samtliga med microbrytare.
Stos för anslutning till ventilationssystem med 110 mm diameter.

”Laddningsplats skall vara väl ventilerad.
Luftväxlingen skall vara så stor att det så långt möjligt hindras att
explosiv blandning av vätgas och luft uppkommer.”

Ur Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse
AFS 1988:4 §9

 Säkerhet 

Vid laddning av batterier bildas vätgas och syrgas, vilket är en väldigt lätt­antändlig och explosiv kombination. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Laddning och service av batterier ska utföras på särskild angiven plats som är väl ventilerad för att undvika lättantändliga och giftiga gaser.

RedBlack har en inbyggd kanalfläkt för att ventilera ut farliga gaser. Batterier kan enbart laddas om säkerhetsluckan är stängd och strömmen till skåpet är påslagen. Att ansluta eller ta bort batteriklämmor kan endast göras när säkerhetsluckan är öppen och strömmen för laddning är bruten. 

RedBlack är testat av Intertek Semko AB och CE­ märkt.
 

Ventilerat
Laddningsutrymmet är väl ventilerat och skyddat av en transparent lucka.

Syraresistent
Allt material i laddningsutrymmet är syraresistent.

Automatiskt
En mikrobrytare stoppar automatiskt laddningen om luckan öppnas.

Lätthanterligt
Rillorna samlar upp batterisyra om batteriet skulle "bubbla över".
 

 Teknisk data 

• Yttermått 115 x 66 x 140 cm. Laddningsutrymme 108 x 55 x 45 cm.

• Testad av Intertek Semko AB och CE-märkt.

• Tillverkad i glasfiberarmerad plast. Syraresistent och självsläckande.

• Elcentralen har kontrollampor, jordfelsbrytare och automatsäkring.

• Levereras omonterad i wellpapp. Alla elkomponenter är kopplade.

• Ett års garanti.

• Redblack batteriskåp tillverkas av PTC, Plastic Technology Composites AB. Läs mer här>>

 

 Om oss 

Redblack batteriladdningsskåp tillverkas av PTC, Plastic Technology Composites AB i Skellefteå som är ett företag med lång erfarenhet och med ambitionen att tillsammans med sina kunder utveckla befintliga & nya produkter.

Vi arbetar med kunder som efterfrågar kompositdetaljer som till exempel fordonsinredningar, huvar, kåpor, luckor mm. som vi tillvekar inom våra slutna tillverkningstekniker; vakuuminjicering, RTM och pressning.

Utöver RedBlack batteriladdningsskåp har vi även några ytterligare egna produkter på marknaden som till exempel avloppstankar och slamavskiljare.

 Kontakt & beställning 

PTC Plastic Technology Composites AB
Dalgatan 6
934 32 Kåge

Tel: 0910-71 13 90
E-post: info(at)ptc.nu
 
Org.nr: 556115-7321

RedBlack batteriladdningsskåp tillverkas av

PTC Plastic Technology Composites AB